Izbornik Zatvoriti

Konferencija klubova

Fudbalski savez Nišavski okrug

                Aleksinac

       Del.br. 02-08/2022

    Dana, 02.08.2022.godine

www.fsno.org.rs.e-mail : office@fsno.org.rs

 

Na osnovu odredba Statuta fudbalskog saveza Nišavskog okruga, propozicijama takmičenja i odluke Konferencije klubova FS Nišavskog okruga, zakazujem Konferenciju klubova Fudbalskog saveza Nišavskog okruga za koju predlažem sledeći

DNEVNI RED :

 1. Otvaranje konferencije i usvajanje dnevnog reda
 2. Izbor predsednika Konferencije klubova

3.Upoznavanje sa izveštajima komesara za takmičarsku 2021/22.godinu– PROLEĆE

 • Izveštaj Takmičarskog organa
 • Izveštaj Disciplinskog sudije
 • Izveštaj komesara za delegiranje službenih lica
 1. Upoznavanje sa odlukama IO FSNO Aleksinac :
 • Propozicije takmičenja za 2022/23. godinu
 • Kalendar takmičenja za jesenji deo takmičarske 2022/23. godine
 • Troškovnik FS NO Aleksinac za period jul-decembar 2022. godine
 • Komesari za takmičenje i disciplinski sudija za takmičarsku 2022/23.god.
 1. Obaveze klubova iz sezone 2021/22. godine za nastavak takmičenja ( neizmirene obaveze i dr.)
 2. Izvlačenje parova-žrebanje za takmičarsku 2022/23. godinu
 3. Tekuća pitanja

Konferencija klubova Fudbalskog saveza Nišavskog okruga Aleksinac, održaće se u UTORAK  02.AVGUSTA 2022.godine sa početkom u 18,00 časova u KOČANU   ( sala dom penzionera Kočane)

 

                           Domaćin konferencije klubova je F.K.,,Radnički 1924,,Kočane

  NAPOMENA :(PRISUSTVO PO 1. ČLAN ISPRED FUDBALSKOG KLUBA KAO I PEČAT KLUBA)

                                                                                           

                                                                            Predsednik konferencije klubova