Изборник Затворити

Конференција клубова

Фудбалски савез Нишавски округ

            Алексинац

Дел.бр. 02-03/2022

    Дана, 02.03.2022.године

www.fsno.org.rs.e-mail : office@fsno.org.rs

 

На основу одредба Статута фудбалског савеза Нишавског округа, пропозицијама такмичења и одлуке Конференције клубова ФС Нишавског округа, заказујем Конференцију клубова Фудбалског савеза Нишавског округа за коју предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД :

  • Отварање конференције и усвајање дневног реда
  • Упознавање са извештајима јесењи део за такмичарску 2021/22. годину :
  • Такмичарски орган : Младеновић Никола
  • Дисциплински орган : Митић Боги
  • Делегирање службених лица : Динчић Горан
  • Упознавање са одлукама ИО ФСНО Алексинац :
  • Календар такмичења за пролећни део такмичарске 2021/22. године
  • Обавезе клубова из сезоне 2021/22. године – ЈЕСЕЊИ ДЕО за наставак такмичења ( неизмирене обавезе и др.)
  • Текућа питања

                         Конференција клубова Фудбалског савеза Нишавског округа Алексинац, одржаће се у среда 02.марта 2022.године са почетком у 17,00 часова у Гаџин Хан (сала Дома Културе).

                           Домаћин конференције клубова је F.K.,,Тасковићи,, Тасковићи

                  НАПОМЕНА :  (ПРИСУСТВО ПО 1 ЧЛАН ИСПРЕД ФУДБАЛСКОГ КЛУБА)

                                                                                           

                                                                                                Председник конференције клубова

                                                                                                        Стефан Димитријевић с.р.