Изборник Затворити

Конференција клубова

Фудбалски савез Нишавски округ

                          Алексинац

                  Дел.бр. 26-07/2024

             Дана, 26.07.2024.године

www.fsno.org.rs.e-mail : office@fsno.org.rs

На основу одредба Статута фудбалског савеза Нишавског округа, пропозицијама такмичења и одлуке Конференције клубова ФС Нишавског округа, заказујем Конференцију клубова Фудбалског савеза Нишавског округа за коју предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД :

  1. Отварање конференције и усвајање дневног реда
  2. Избор председника конференције клубова

3.Упознавање са извештајима комесара за такмичарску 2023/24.годину– ПРОЛЕЋЕ

  • Извештај Такмичарског органа
  • Извештај Дисциплинског судије
  • Извештај комесара за делегирање службених лица

4.Упознавање са одлукама ИО ФСНО Алексинац :

  • Пропозиције такмичења за 2024/25. годину
  • Календар такмичења за јесењи део такмичарске 2024/25. године
  • Трошковник ФС НО за период јул-децембар 2024. године
  • Комесари за такмичење и дисциплински судија за такмичарску 2024/25.год.

5.Обавезе клубова из сезоне 2023/24. године за наставак такмичења ( неизмирене обавезе и др.)

  1. Упознавање клубова о јединственом обрасцу лекарског и специјалног прегледа за играче и тренере Нишавско окружне лиге

7.Извлачење парова-жребање за такмичарску 2024/25.годину

8.Текућа питања

Конференција клубова Фудбалског савеза Нишавског округа, одржаће се у ПЕТАК  26.ЈУЛА 2024.године са почетком у 18,00 часова у ДОЉЕВЦУ                         ( САЛА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ)

                           Домаћин конференције клубова је F.K.,,Кнежица,, Кнежица

 

  НАПОМЕНА :(ПРИСУСТВО ПО 1. ЧЛАН) ИСПРЕД ФУДБАЛСКОГ КЛУБА КАО И ПЕЧАТ КЛУБА                   

                                                                            Председник ФСНО Алексинац

                                                                                      Милош Митровић с.р.