Фудбалски савез Нишавског округа основан је 2001 године са седиштем у Алексинцу. Покрива подручје општина Ражањ, Алексинац, Мерошина, Дољевац, Гаџин Хан и Срвљиг. По пространству и територијалном распореду клубова, обухвата три регистрована општинска савеза: /ФСО-Алексинац,ФСо-Мерошина, ФСО-Дољевац/. Пошто подручје Сврљига нема довољан број клубова, а по одлуци виших фудбалских форума, послове рада Фудбалског савеза обавља се у ФСО-Алексинцу, дошло је до интеграције-спајања са напред наведеним савезом. Остали Савези функционишу по постојећим прописима ФС Србије уз отежане околности пословања.