Председникorgani fsno
Милош Митровић

Генерални Секретар
Боги Митић

Подпредседници
Горан Илић,
Дејан Бранковић,
Љубиша Миљковић

Комесар окружне лиге
Бранислав Кандић

Комесар за делегирање службених лица
Ивица Стојановић

Дисциплински судија
Властимир Анђелковић