Вести

ОБАВЕЗЕ КЛУБОВА

Обавештавају се ФК"Земљорадник"из Балајинца и ФК"Наисус 1977"из Рожине да обавезе према службеним лицима одмах уплате.
ФК"Земљорадник" из Балаинца- 4100,00 Обавеза из такмичарске 2015/2016 године.
ФК"Наисус 1977" из Рожине - 9000.00 динара,обавезе комисији за излазак и пријем терена.
Уколико клубови неизмире обавезе,утакмица се неће играти а против клубова покренуће се дисциплински поступак.

ОБАВЕШТЕЊЕ КЛУБОВИМА ОКРУЖНЕ ЛИГЕ ФСНО АЛЕКСИНАЦ

У Дисциплинском правилнику Фудбалског савеза Србије у члану 18.став 1. мења се тако да гласи:"Аутоматска казна забране једне првенствене или куп утакмице настаје после сваког искључења,после сваке четврте,шесте,осме итд. опомене,коју играч добије на првенственим утакмицама и после сваке друге опомене коју играч добије на куп утакмицама,у току једне такмичарске сезоне".
Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску сезону,као и аутоматска казна после добијених 4,6,8.итд. опомена на првенственим утакмицама,односно после сваке друге опомене добијене на куп утакмици.
У случају да играч у току исте такмичарске сезоне пређе у други клуб,изречене опомене,као ни аутоматска казна због добијених 4,6,8.итд. опомена се не преноси.
Правилник о изменама и допунама Дисциплинског правилника Фудбалског савеза Србије ступио је на снагу осмог дана од објављивања у Службеном листу ФСС "Фудбал".
За све информације и објашњења у вези ових измена и допуна Дисциплинског правилника ФСС, обратити се Ген.секретару ФСНО Алексинац на бр.телефона 062-8040928

ОБАВЕШТЕЊЕ КЛУБОВИМА ОКРУЖНЕ ЛИГЕ

Обавештавају се сви клубови који нису измирили своје финансијске обавезе према Савезу и према службеним лицима да измире све обавезе до 07.09.2016.године.Клубови који не измире обавезе до одређеног дана биће под суспензијом и неће бити делегирана службена лица за утакмице 4 кола.Ако клубови на позив надлежног органа не исплате одређену новчану казну или обавезу према органу и службеним лицима,насталу у вези са спортским односима биће суспендован на основу одлуке дисциплинског органа,а против таквог клуба биће поведен дисциплински поступак.
За сва додатна обавештења и доказе о уплати, контактирати Ген.секретара ФСНО Алексинац на тел 062-8040928.
 7. јули бб (спортски центар "ТАШ"), 18220 Алексинац
+381/018-803051       office@fsno.org.rs