Вести

Јединство ГВД дисквалификован

Фудбалски савез Нишавског округа

             Такмичарски орган

             Бр.27-09/2018

     Алексинац, 28.09.2018.година

         Такмичарски орган Окружне лиге ФСНО, на седници одржаној 28.09.2018.год, разматрао је, између осталог и утакмицу 5.и 6. кола Окружне лиге ФСНО као и неодигране утакмице Ф.К.,,Јединство ГВД ,,Грејача“, које су требале да се одиграју по распореду 4. И 5. Коло, 16.09.2018.године у Батушинцу, са Ф.К.,,Јединство ГВД,, Грејач и 4.коло у Мезграји дана 08.09.2018.године са Ф.К.,,Напредак 2012,, Крушје , те на основу утврђених чињеница а у складу са чланом 52. и 53. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС доноси следећу:

О Д Л У К У

         Ф.К.,, Јединство ГВД,, из Грејача који није одиграо две првенствене утакмице сматра се да је клуб одустао од такмичења по члану 53. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, и исти се дисквалификује из даљег такмичења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

         На седници одржаној 28.09.2018.године Такмичарски орган је донео одлуку, да се Ф.К.,, Јединство ГВД,, из Грејача дисквалификује из даљег такмичења а његови постигнути резултати се бришу.

На основу тога сам донео одлуку као у диспозитиву.

У прилогу ове одлуке су и Записници са поменутих неодиграних утакмица.         Поука о правном леку: Против ове одлуке незадовољна страна има право жалбе Комисији за молбе и жалбе ИО ФСНО у року од 8 дана од пријема првостепене одлуке, уз уплату прописане таксе а преко овог органа.

Достављено:        Ф.К.,, Јединство ГВД,, из Грејача

                            ФС општине Алексинац

                            Архива ФСНО

У Алексинцу, 28.09.2018.год                                        Такмичарски орган:

                                                                                     Боги Митић с.р.ПОЗИВ НА ПОНОВНИ СЕМИНАР 02.09.2018. године

На основу одредби Основног правилника струковне организације судија, Правилника о фудбалским такмичењима и Пропозиција такмичења окружне лиге, обавештавамо вас да ће се поновни семинар ОКРУЖНЕ ЛИГЕ ФСНО АЛЕКСИНАЦ, за судије и делегате, одржати у Алексинцу у угоститељском објекту „Српска кафана“, и на терену ФК“Рудар-Алпос“ на Ал.Рудницима, дана 02.09.2018.год.(недеља) од 08,00ч.

ПОЗИВ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ 

РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА ОКРУЖНЕ ЛИГЕ ФСНО - АЛЕКСИНАЦ 2018/2019

Фудбалски савез Нишавског округа објаљује следећи распоред ОКРУЖНЕ ЛИГЕ ФСНО - АЛЕКСИНАЦ ЗА 2018/2019. ГОДИНУ

РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА
ОКРУЖНА ЛИГА- ФСНО АЛЕКСИНАЦ - ЈЕСЕЊИ ДЕО 2018/2019 ГОДИНЕ
1. КОЛО     18/19.08.2018       17:00

  2. КОЛО   25/26.08.2018         16:30

Субота

"МОРАВА" ЖИТКОВАЦ

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

  Субота

"СЛОГА" КОРМАН

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

Субота

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

"ПАДИНА" ПАДИНА

  Субота

ЛАДОСТ" БАТУШИНАЦ

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

Недеља

"ДОЉЕВАЦ" ДОЉЕВАЦ

"СЛОГА" КОРМАН

  Недеља

"ЈЕДИНСТВО ГВД"   ГРЕЈАЧ

"ПАЛИЛУЛА" АЛЕКСИНАЦ

Недеља

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

 "МОРАВАЦ" З.ТОПОНИЦА

  Недеља

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

"НАИСУС 1977"   РОЖИНА

Недеља

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

  Недеља

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

Недеља

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

  Недеља

 "МОРАВАЦ" З.ТОПОНИЦА

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

Недеља

"НАИСУС 1977"   РОЖИНА

"ЈЕДИНСТВО ГВД"   ГРЕЈАЧ

  Недеља

"ПАДИНА" ПАДИНА

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

Недеља

"ПАЛИЛУЛА" АЛЕКСИНАЦ

ЛАДОСТ" БАТУШИНАЦ

  Недеља

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

Недеља

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕНедеља

"ДОЉЕВАЦ" ДОЉЕВАЦ

"МОРАВА" ЖИТКОВАЦ3. КОЛО     01/02.09.2018         16:30

  4. КОЛО     08/09.09.2018           16:00

Субота

"МОРАВА" ЖИТКОВАЦ

"СЛОГА" КОРМАН

  Субота

"МОРАВА" ЖИТКОВАЦ

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

Субота

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

"ДОЉЕВАЦ" ДОЉЕВАЦ

  Субота

"ЈЕДИНСТВО ГВД"   ГРЕЈАЧ

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

Субота

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

ЛАДОСТ" БАТУШИНАЦ

  Недеља

"СЛОГА" КОРМАН

ЛАДОСТ" БАТУШИНАЦ

Недеља

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

  Недеља

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

Недеља

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

"ПАДИНА" ПАДИНА

  Недеља

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

"ПАЛИЛУЛА" АЛЕКСИНАЦ

Недеља

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

 "МОРАВАЦ" З.ТОПОНИЦА

  Недеља

 "МОРАВАЦ" З.ТОПОНИЦА

"НАИСУС 1977"   РОЖИНА

Недеља

"НАИСУС 1977"   РОЖИНА

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

  Недеља

"ПАДИНА" ПАДИНА

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

Недеља

"ПАЛИЛУЛА" АЛЕКСИНАЦ

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

  Недеља

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

Недеља

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

"ЈЕДИНСТВО ГВД"   ГРЕЈАЧНедеља

"ДОЉЕВАЦ" ДОЉЕВАЦ

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

          

5. КОЛО     15/16.09.2018         16:00

  6. КОЛО     22/23.09.2018           15:30

Субота

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

"СЛОГА" КОРМАН

  Субота

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

Субота

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

  Субота

"МОРАВА" ЖИТКОВАЦ

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

Недеља

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

"МОРАВА" ЖИТКОВАЦ

  Недеља

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

ЛАДОСТ" БАТУШИНАЦ

Недеља

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

"ДОЉЕВАЦ" ДОЉЕВАЦ

  Недеља

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

Недеља

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

  Недеља

 "МОРАВАЦ" З.ТОПОНИЦА

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

Недеља

"НАИСУС 1977"   РОЖИНА

"ПАДИНА" ПАДИНА

  Недеља

"ПАДИНА" ПАДИНА

"ПАЛИЛУЛА" АЛЕКСИНАЦ

Недеља

"ПАЛИЛУЛА" АЛЕКСИНАЦ

 "МОРАВАЦ" З.ТОПОНИЦА

  Недеља

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

"НАИСУС 1977"   РОЖИНА

Недеља

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

  Недеља

"ДОЉЕВАЦ" ДОЉЕВАЦ

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

Недеља

ЛАДОСТ" БАТУШИНАЦ

"ЈЕДИНСТВО ГВД"   ГРЕЈАЧНедеља

"СЛОГА" КОРМАН

"ЈЕДИНСТВО ГВД"   ГРЕЈАЧ7. КОЛО     29/30.09.2018         15:30

  8. КОЛО     03.10.2018 (СРЕДА)         15:00

Субота

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

 "МОРАВАЦ" З.ТОПОНИЦА

  Среда

"СЛОГА" КОРМАН

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

Субота

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

  Среда

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

"ЈЕДИНСТВО ГВД"   ГРЕЈАЧ

Недеља

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

"СЛОГА" КОРМАН

  Среда

 "МОРАВАЦ" З.ТОПОНИЦА

ЛАДОСТ" БАТУШИНАЦ

Недеља

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

"МОРАВА" ЖИТКОВАЦ

  Среда

"ПАДИНА" ПАДИНА

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

Недеља

"НАИСУС 1977"   РОЖИНА

"ДОЉЕВАЦ" ДОЉЕВАЦ

  Среда

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

Недеља

"ПАЛИЛУЛА" АЛЕКСИНАЦ

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

  Среда

"ДОЉЕВАЦ" ДОЉЕВАЦ

"ПАЛИЛУЛА" АЛЕКСИНАЦ

Недеља

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

"ПАДИНА" ПАДИНА

  Среда

"МОРАВА" ЖИТКОВАЦ

"НАИСУС 1977"   РОЖИНА

Недеља

ЛАДОСТ" БАТУШИНАЦ

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

  Среда

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

Недеља

"ЈЕДИНСТВО ГВД"   ГРЕЈАЧ

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  Среда

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

                                      

                                                              

9. КОЛО     06/07.10.2018         15:00

  10. КОЛО     13/14.10.2018       15:00

Субота

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

  Субота

"МОРАВА" ЖИТКОВАЦ

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

Субота

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

  Субота

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

"ПАЛИЛУЛА" АЛЕКСИНАЦ

Недеља

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

"СЛОГА" КОРМАН

  Недеља

"СЛОГА" КОРМАН

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

Недеља

"НАИСУС 1977"   РОЖИНА

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

  Недеља

 "МОРАВАЦ" З.ТОПОНИЦА

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

Недеља

"ПАЛИЛУЛА" АЛЕКСИНАЦ

"МОРАВА" ЖИТКОВАЦ

  Недеља

"ПАДИНА" ПАДИНА

"ЈЕДИНСТВО ГВД"   ГРЕЈАЧ

Недеља

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

"ДОЉЕВАЦ" ДОЉЕВАЦ

  Недеља

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

ЛАДОСТ" БАТУШИНАЦ

Недеља

ЛАДОСТ" БАТУШИНАЦ

"ПАДИНА" ПАДИНА

  Недеља

"ДОЉЕВАЦ" ДОЉЕВАЦ

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

Недеља

"ЈЕДИНСТВО ГВД"   ГРЕЈАЧ

 "МОРАВАЦ" З.ТОПОНИЦА

  Недеља

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

"НАИСУС 1977"   РОЖИНА

Недеља

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИКНедеља

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

      

11. КОЛО       20/21.10.2018         14:30

  12. КОЛО     27/28.10.2018         14:00

Субота

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

  Субота

"МОРАВА" ЖИТКОВАЦ

ЛАДОСТ" БАТУШИНАЦ

Субота

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

"МОРАВА" ЖИТКОВАЦ

  Субота

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

Недеља

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

"СЛОГА" КОРМАН

  Недеља

"СЛОГА" КОРМАН

 "МОРАВАЦ" З.ТОПОНИЦА

Недеља

"НАИСУС 1977"   РОЖИНА

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

  Недеља

"ПАДИНА" ПАДИНА

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

Недеља

"ПАЛИЛУЛА" АЛЕКСИНАЦ

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

  Недеља

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

Недеља

ЛАДОСТ" БАТУШИНАЦ

"ДОЉЕВАЦ" ДОЉЕВАЦ

  Недеља

"ДОЉЕВАЦ" ДОЉЕВАЦ

"ЈЕДИНСТВО ГВД"   ГРЕЈАЧ

Недеља

"ЈЕДИНСТВО ГВД"   ГРЕЈАЧ

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

  Недеља

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

Недеља

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

"ПАДИНА" ПАДИНА

  Недеља

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

"ПАЛИЛУЛА" АЛЕКСИНАЦ

Недеља

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

 "МОРАВАЦ" З.ТОПОНИЦАНедеља

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

"НАИСУС 1977"   РОЖИНА

      

13. КОЛО       03/04.11.2018         13:30

  14. КОЛО     10/11.11.2018         13:30

Субота

"НАИСУС 1977"   РОЖИНА

"СЛОГА" КОРМАН

  Субота

"МОРАВА" ЖИТКОВАЦ

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

Субота

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

  Субота

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

"ЈЕДИНСТВО ГВД"   ГРЕЈАЧ

Недеља

"ПАЛИЛУЛА" АЛЕКСИНАЦ

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

  Недеља

"СЛОГА" КОРМАН

"ПАДИНА" ПАДИНА

Недеља

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

  Недеља

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

 "МОРАВАЦ" З.ТОПОНИЦА

Недеља

ЛАДОСТ" БАТУШИНАЦ

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

  Недеља

"ДОЉЕВАЦ" ДОЉЕВАЦ

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

Недеља

"ЈЕДИНСТВО ГВД"   ГРЕЈАЧ

"МОРАВА" ЖИТКОВАЦ

  Недеља

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

ЛАДОСТ" БАТУШИНАЦ

Недеља

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

"ДОЉЕВАЦ" ДОЉЕВАЦ

  Недеља

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

Недеља

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

  Недеља

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

Недеља

 "МОРАВАЦ" З.ТОПОНИЦА

"ПАДИНА" ПАДИНАНедеља

"НАИСУС 1977" РОЖИНА

"ПАЛИЛУЛА" АЛЕКСИНАЦ

                              

    

15. КОЛО       17/18.11.2018         13:00

  16. КОЛО     24/25.11.2018         13:00

Субота

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

  Субота

"МОРАВА" ЖИТКОВАЦ

 "МОРАВАЦ" З.ТОПОНИЦА

Субота

 "МОРАВАЦ" З.ТОПОНИЦА

"ДОЉЕВАЦ" ДОЉЕВАЦ

  Субота

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

Недеља

"ПАЛИЛУЛА" АЛЕКСИНАЦ

"СЛОГА" КОРМАН

  Недеља

"СЛОГА" КОРМАН

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

Недеља

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

"НАИСУС 1977"   РОЖИНА

  Недеља

"ДОЉЕВАЦ" ДОЉЕВАЦ

"ПАДИНА" ПАДИНА

Недеља

ЛАДОСТ" БАТУШИНАЦ

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

  Недеља

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

Недеља

"ЈЕДИНСТВО ГВД"   ГРЕЈАЧ

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

  Недеља

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

"ЈЕДИНСТВО ГВД"   ГРЕЈАЧ

Недеља

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

  Недеља

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

ЛАДОСТ" БАТУШИНАЦ

Недеља

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

"МОРАВА" ЖИТКОВАЦ

  Недеља

"НАИСУС 1977"   РОЖИНА

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

Недеља

"ПАДИНА" ПАДИНА

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦНедеља

"ПАЛИЛУЛА" АЛЕКСИНАЦ

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

                      17. КОЛО     01/02.12.2018         12:30

Субота

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

"ПАЛИЛУЛА" АЛЕКСИНАЦ

Субота

"ПАДИНА" ПАДИНА

"МОРАВА" ЖИТКОВАЦ

Недеља

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

"СЛОГА" КОРМАН

Недеља

ЛАДОСТ" БАТУШИНАЦ

"НАИСУС 1977"   РОЖИНА

Недеља

"ЈЕДИНСТВО ГВД"   ГРЕЈАЧ

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

Недеља

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

Недеља

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

Недеља

 "МОРАВАЦ" З.ТОПОНИЦА

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

Недеља

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

"ДОЉЕВАЦ" ДОЉЕВАЦ                               НАПОМЕНА:

Клубови: ФК "МОРАВА" ЖИТКОВАЦ, ОФК "НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ, И ФК„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ, као домаћини играју СУБОТОМ.

Клубови:ФКНАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ игра у ГРАДЕТИНУ, ФК "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ ИГРА У ТРЊАНУ , ФК "ПАДИНА" ПАДИНА ИГРА НА ОБЛАЧИНСКОМ ЈЕЗЕРУ И.ФК"ЈЕДИНСТВО ГВД" ГРЕЈАЧ ИГРА У МЕЗГРАЈИ.

                                                                                                                                               

                                                              

                                                                                                                            

ДЕЛЕГИРАЊЕ ЗА БАРАЖ УТАКМИЦУ

Делегирање за бараж утакмицу за НО окружну лигу за сезону 2017/18

Утакмица се игра 13.јуна у 2018.године на стадиону у Пуковцу од 17,30 часова између : 

                  ф.К.,,НАИСУС 1977,, РОЖИНА И Ф.К. ,,НАПРЕДАК 2012,,КРУШЈЕ

      ГЛАВНИ СУДИЈА :   МИТРОВИЋ МАРКО
      1.ПОМОЋНИ       :   ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ
      2.ПОМОЋНИ       :   МИЛЕНКОВИЋ ДУШАН
      4. СУДИЈА          :   БАБИЋ НИКОЛА

      ДЕЛЛЕГАТ          :   МЛАДЕНОВИЋ НИКОЛА
      


ДЕЛЕГИРАЊЕ ЗА ПОЛУФИНАЛЕ КУПА ОФС ДОЉЕВАЦ

Полуфинале купа ФСО Дољевац : 


                    1. Ф.К.,, Малошиште,, Малошиште- Ф.К.,,Наша Крила,, Белотинац

                           Гл.судија : Никола Митић        - Гаџин Хан
                         1.помоћни : Ненад Крстић              - Чечина
                         2.помоћни : Милан Димитријевић   - Чечина

                             делегат : Сава Стевановић             - Шарлинац

                   2.  Ф.К.,,Заплањац,, Гаџин Хан - Ф.К.,,Пуковац,, Пуковац

                           Гл.судија  : Стефан Голубовић          - Алексинац
                         1.помоћни  : Милан Јовановић      - Радевац
                         2. помоћни : Душан Пауновић       - Алексинац
                     
                             делегат : Горан Динчић      - Алескинац
Избор писма
 7. јули бб (спортски центар "ТАШ"), 18220 Алексинац
+381/018-803051       office@fsno.org.rs