Вести

Усвојен нови статут округа

 
У сали СО Дољевац одржана је седница ФСНО на којој уз присуство 45 делегата (сви који су позвани одазвали су се) усвојен нови статут савеза. Седница је трајала непуних пола сата и једногласно су усвојене измене и допуне статута ФС Нишавског округа.
Председник савеза Милош Митровић је упознао све присутне са тачкама дневног реда, док је генерални секретар савеза Боги Митић изнео финансијски извештај. 

Нови допуњени и измењени статут можете погледати на нашој страници са документима.

ОБАВЕЗЕ КЛУБОВА

Обавештавају се ФК"Земљорадник"из Балајинца и ФК"Наисус 1977"из Рожине да обавезе према службеним лицима одмах уплате.
ФК"Земљорадник" из Балаинца- 4100,00 Обавеза из такмичарске 2015/2016 године.
ФК"Наисус 1977" из Рожине - 9000.00 динара,обавезе комисији за излазак и пријем терена.
Уколико клубови неизмире обавезе,утакмица се неће играти а против клубова покренуће се дисциплински поступак.
 7. јули бб (спортски центар "ТАШ"), 18220 Алексинац
+381/018-803051       office@fsno.org.rs