Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ О СУСПЕНЗИЈИ КЛУБОВА ИЗ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ

Нишавског округа Алексинац

ул. 7 јули б.б. АлексинацФ.К.,,МОРАВА ,,

ЖИТКОВАЦПредмет : СУСПЕНЗИЈА ВАШЕГ КЛУБА

Овим Вас обавештавамо да је СУСПЕНДОВАН Ваш клуб и не можете играти првенствене утакмице по распоред утакмичења ФСНО Алексинац- ПРОЛЕЋНИ део 2018/2019.године почев од 18.кола(тј. 09/10.МАРТА 2019.године) због неизмерених обавеза :        На име трошкова службених лица за неизмирене обавезе од 11-17 коло ЈЕСЕЊИ ДЕО ТАКМИЧАРСКЕ 2018/19. годинеУколико сте исте измирили, унапред се захваљујемо.

Све информације о дуговању Вашег клуба и осталим информацијама можете добити од генералног секретара Стаменковић Далибора на телефон 069/1387886.Спортски поздрав,

У Алексинцу, 28.02.2019.године

Генерални секретар

ФСНО Алексинац

Стаменковић Далибор с.р.


ФУДБАЛСКИ САВЕЗ

Нишавског округа Алексинац

ул. 7 јули б.б. АлексинацФ.К.,,СЛОГА,,

КОРМАНПредмет : СУСПЕНЗИЈА ВАШЕГ КЛУБА

Овим Вас обавештавамо да је СУСПЕНДОВАН Ваш клуб и не можете играти првенствене утакмице по распоред утакмичења ФСНО Алексинац- ПРОЛЕЋНИ део 2018/2019.године почев од 18.кола(тј. 09/10.МАРТА 2019.године) због неизмерених обавеза :        НА ИМЕ КАЗНИ У ИЗНОСУ ОД 6.000,00 ДИНАРА                                                                   ( Одлука бр. 57-11 од 16.11.2018.године,и Одлука 62-11 од 30.11.2018.године)

        На име трошкова службених лица за неизмирене обавезе од 11-17 коло ЈЕСЕЊИ ДЕО ТАКМИЧАРСКЕ 2018/19. годинеУколико сте исте измирили, унапред се захваљујемо.

Све информације о дуговању Вашег клуба и осталим информацијама можете добити од генералног секретара Стаменковић Далибора на телефон 069/1387886.Спортски поздрав,

У Алексинцу, 28.02.2019.године

Генерални секретар

ФСНО Алексинац

Стаменковић Далибор с.р.      


ФУДБАЛСКИ САВЕЗ

Нишавског округа Алексинац

ул. 7 јули б.б. АлексинацФ.К.,,ЦРВЕНА ЗВЕЗДА,,

ГОРЊИ ЉУБЕШ

Предмет : СУСПЕНЗИЈА ВАШЕГ КЛУБА

Овим Вас обавештавамо да је СУСПЕНДОВАН Ваш клуб и не можете играти првенствене утакмице по распоред утакмичења ФСНО Алексинац- ПРОЛЕЋНИ део 2018/2019.године почев од 18.кола(тј. 09/10.МАРТА 2019.године) због неизмерених обавеза :        НА ИМЕ КАЗНИ У ИЗНОСУ ОД 6.000,00 ДИНАРА                                                                   ( Одлука бр. 49-11 од 02.11.2018.године, Одлука бр. 53-11 од 02.11.2018.године, и Одлука 54-11 од 16.11.2018.године)

        На име трошкова службених лица за неизмирене обавезе од 11-17 коло ЈЕСЕЊИ ДЕО ТАКМИЧАРСКЕ 2018/19. годинеУколико сте исте измирили, унапред се захваљујемо.

Све информације о дуговању Вашег клуба и осталим информацијама можете добити од генералног секретара Стаменковић Далибора на телефон 069/1387886.Спортски поздрав,

У Алексинцу, 28.02.2019.године

Генерални секретар

ФСНО Алексинац

Стаменковић Далибор с.р.
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ

Нишавског округа Алексинац

ул. 7 јули б.б. АлексинацО.Ф.К.,,НАПРЕДАК 1929,,

АЛЕКСИНАЦ

Предмет : СУСПЕНЗИЈА ВАШЕГ КЛУБА

Овим Вас обавештавамо да је СУСПЕНДОВАН Ваш клуб и не можете играти првенствене утакмице по распоред утакмичења ФСНО Алексинац- ПРОЛЕЋНИ део 2018/2019.године почев од 18.кола(тј. 09/10.МАРТА 2019.године) због неизмерених обавеза :        НА ИМЕ КАЗНИ У ИЗНОСУ ОД 3.000,00 ДИНАРА                                                                   Одлука 66-12 од 07.12.2018.године)

        На име трошкова службених лица за неизмирене обавезе од 11-17 коло ЈЕСЕЊИ ДЕО ТАКМИЧАРСКЕ 2018/19. годинеУколико сте исте измирили, унапред се захваљујемо.

Све информације о дуговању Вашег клуба и осталим информацијама можете добити од генералног секретара Стаменковић Далибора на телефон 069/1387886.Спортски поздрав,

У Алексинцу, 28.02.2019.године

Генерални секретар

ФСНО Алексинац

Стаменковић Далибор с.р.

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ

Нишавског округа Алексинац

ул. 7 јули б.б. АлексинацФ.К.,,ПАЛИЛУЛА,,

АЛЕКСИНАЦ

Предмет : СУСПЕНЗИЈА ВАШЕГ КЛУБА

Овим Вас обавештавамо да је СУСПЕНДОВАН Ваш клуб и не можете играти првенствене утакмице по распоред утакмичења ФСНО Алексинац- ПРОЛЕЋНИ део 2018/2019.године почев од 18.кола(тј. 09/10.МАРТА 2019.године) због неизмерених обавеза :        НА ИМЕ КАЗНИ У ИЗНОСУ ОД 2.000,00 ДИНАРА                                                                  Одлука 52-11 од 02.12.2018.године)

        На име трошкова службених лица за неизмирене обавезе од 11-17 коло ЈЕСЕЊИ ДЕО ТАКМИЧАРСКЕ 2018/19. годинеУколико сте исте измирили, унапред се захваљујемо.

Све информације о дуговању Вашег клуба и осталим информацијама можете добити од генералног секретара Стаменковић Далибора на телефон 069/1387886.Спортски поздрав,

У Алексинцу, 28.02.2019.године

Генерални секретар

ФСНО Алексинац

Стаменковић Далибор с.р.

ОДЛУКА ТАКМИЧАРСКОГ ОРГАНА О ПРЕКИНУТОЈ УТАКМИЦИ 31. КОЛА МЛАДОСТ - РАДНИЧКИ 1924

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ НИШАВСКОГ ОКРУГА
ТАКМИЧАРСКИ ОРГАН
БРОЈ. 44-06/19
ДОЉЕВАЦ,05.06.2019.година.
Такмичарски орган Окружне лиге ФСНО Алексинац, на ванредној седници одржаној 05.06.2019.године у Дољевцу, разматрао је између осталог и разлоге прекида првенствене утакмице 31.кола између:ФК“Младост“ и ФК“Раднички 1924“ која је по распореду одиграна и прекинута дана 26.05.2019.године у Лалинцу на игралишту ФК“Младост“, те на основу утврђених чињеница а у вези члана 50. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС доноси следећу:

О Д Л У К У

Прекинута првенствена утакмица 31. кола између ФК“Младост“ и ФК“Раднички 1924“ региструје се резултатом 3:0 (пар форфе) у корист ФК“Раднички 1924“из Кочана због трајног прекида утакмице у 82 минуту, због слабе организације утакмице и нереда од стране домаћих играча и навијача.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ


Горе наведена утакмица требало је да се одигра дана 26.05.2019.године у Лалинцу, на игралишту ФК“Младост“ са почетком у 17:00 часова.Утакмица је почела на време, али је у 82 минуту при резултату 3:3 трајно прекинута због слабе организације и нереда од стране домаћих играча и навијача.Утврђено је да су домаћи играчи у 82.минути после безобзирног старта играча гостујућег тима бр.15 С.Миленковића над домаћим играчем бр.10 Н.Динића покушали да се физички обрачунају са играчима противничког тима због чега је дошло до инцидента ширих размера након чега је уследио трајни прекид утакмице.
Утврђено је да није било довољно редара и да редари нису предузели довољне мере да спрече улазак домаће публике у терен и да спрече нереде који су се догодили у 82-ој минути.После доласка полицијских радника службена лица су отишли у службене просторије где су сачинили записник а након тога у полицијској станици где су давали изјаве о инциденту који се десио на поменутој утакмици.
Од ФК“Младост“ из Батушинца затражена је изјава о прекиду и дешавањима на предметној утакмици, уредно је упућен позив за присуство и давање изјаве на заједничком састанку са службеним лицима, представником гостујућег тима, комесаром за такмичење, дисциплинским органом и генералним секретаром ФСНО Алексинац 05.06.2019.године, Изјаву нису доставили, на заказаном састанку представник домаћег тима није се одазвао.
Такмичарски орган Окружне лиге ФСНО Алексинац, све чињенице утврдио је на основу приспеле документације, допунских извештаја службених лица и изјава датих на састанку 05.06.2019.године у просторијама Спортског савеза Дољевац. На самом састанку утврђено је да је за прекид крив домаћи тим, па на основу свега изнетог донео сам одлуку као у диспозитиву.
                                                                                                                                                           
Поука о правном леку: Против ове одлуке незадовољна страна има право жалбе Комисији за молбе и жалбе (другостепени орган ФСНО) у року од 8 дана од пријема првостепене одлуке уз уплату прописане таксе а преко овог органа.Достављено: ФКМладост”Батушинац,
                        ФК“Раднички 1924“ Кочане,
                        Дисциплинском органу,
                     Архива ФСО Дољевац.


У Дољевцу                                                                                         Такмичарски орган
                                                                                                              _________________
05.06.2019.година.                                                                             Боги Митић с.р.

ОДЛУКА О ПРВЕНСТВЕНОЈ УТАКМИЦИ 27. КОЛА НАПРЕДАК 2012 - ДОЉЕВАЦ

FUDBALSKI SAVEZ NIŠAVSKOG OKRUGA
- Takmičarski organ -
- broj.
- Aleksinac, 15.05.2019.


Takmičarski organ Okružne lige FSNO, na sednici održanoj dana 15.05.2019. godine, razmatrao je između ostalog i dokumentaciju sa prvenstvene utakmice   27 kola između: FK"Napredak 2012" iz Krušja i FK"Doljevac" iz Doljevca, te na osnovu utvrdjenih činjenica, po službenoj dužnosti, a u skladu sa članom 63.stava 1.tačke 5. Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSS donosi sledeću:

O D L U K U

Prvenstvena utakmica 27 kola između: FK"Napredak 2012" iz Krušja i FK"Doljevac" iz Doljevca, koja je po rasporedu odigrana dana 05.05.2019. u Gredetinu, na igralištu FK”Napredak 2012”, završena rezultatom 3:1, registruje se   rezultatom 0 : 3 (par-forfe u korist FK "DOLJEVAC" iz Doljevca) jer je za FK“Napredak 2012“ nastupio igrač koji nije imao pravo nastupa zbog četiri žutih kartona dobijenih u prethodnim kolima.

O b r a z l o ž e nj e

Gore navedena utakmica igrana je u Gredetinu 05.05.2019. u okviru 27 kola Okružne lige FSNO Aleksinac na igralištu FK”Napredak 2012”.
Neosporno je utvrđeno da je za FK”Napredak 2012” iz Krušja u 27.kolu nastupio igrač Aleksandar Petrović br.leg. 350, koji nije imao pravo nastupa zbog četiri žutih kartona dobijenih u prethodnim kolima (13.16.20 i 26. kolo). Činjenice su utvrđene na osnovu zapisnika sa utakmica.
Na osnovu svega iznetog, doneo sam odluku kao u dispozitivu.
           
POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv ove odluke nezadovoljna strana ima pravo žalbe Komisiji za molbe i žalbe (drugostepeni organ FSNO) u roku od 8 dana od prijema odluke uz uplatu propisane takse, a preko ovog organa.

Dostavljeno:  
- FK "NAPREDAK 2012" iz Krušja;
- FK "DOLJEVAC" iz Doljevca;
- Disciplinskom sudiji.
- Arhiva FSNO                                                        

Takmičarski organ,
Bogi Mitić s,r.

ОДЛУКА О ПРВЕНСТВЕНОЈ УТАКМИЦИ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - МОРАВА

FUDBALSKI SAVEZ NIŠAVSKOG OKRUGA
-          Takmičarski organ-                                          
Broj. TO/
Aleksinac, 15.05.2019. godinа.


Takmičarski organ Okružne lige FSNO Aleksinac, na sednici održanoj 15.05.2019.godine, razmatrao je izmedju ostalog i dokumentaciju sa prekinute prvenstvene utakmice 27. kola izmedju FK“CRVENA ZVEZDA” iz Gornjeg Ljubeša i FK“MORAVA” iz Žitkovca, odigrane 04.05.2019. u Trnjanu. Na osnovu utvrdjenih činjenica, po službenoj dužnosti, a u skladu sa članom 63.stav 1.tačka 13. Pravilnika o fudbalskim takmičenjima, donosim sledeću:

O D L U K U

 
Prvenstvena utakmica 27. kola izmedju FK“CRVENA ZVEZDA” iz Gornjeg Ljubeša i FK“MORAVA” iz Žitkovca, odigrane 04.05.2019. u Trnjanu, prekinuta u 61. minutu, registruje se rezultatom 0:3 (par forfe) u korist FK”MORAVA”iz Žitkovca, jer je prekinuta krivicom FK”Crvena Zvezda” iz G. Lјubeša, zbog toga što nisu imali potreban broj igrača za nastavak igre.

 
 
O b r a z l o ž e nj e
  
Gore navedena utakmica iz 27. kola odigrana je 04.05.2019.godine u Trnjanu, na terenu koji je FK”Crvena Zvezda” prijavio kao domaći.
U 61.minutu pri rezultatu 2:3 došlo je do privremenog prekida u trajanju više od 5 minuta posle koga je usledio trajan prekid po odluci sudije susreta.
Delegatu je saopštena odluka o prekidu na terenu i tom prilikom nije došlo do incidenta ili nastavka prethodnog incidenta. Organi MUP-a su došli po pozivu delegata utakmice koji su imali potrebu za intervencijom.
Razlog prekida je bio krivicom domaćeg kluba zbog višestrukog ponavljanja NP po više osnova od više igrača domaćeg kluba, zbog fizičkog napada na gostujuće igrače i napuštanje terena igrača domaćih zbog povreda.
Disciplinski organ je pokrenuo postupak protiv isključenih igrača, na osnovu dokumentacije kojom raspolaže i postupka ličnog saslušavanja aktera predmetnog slučaja.
Osnov za moju izrečenu odluku su sva dokumenta sa utakmice i izjave sa kojima sam se upoznao tokom razgovora sa službenim licima, te sam zbog toga doneo odluku kao u dispozitivu ove odluke.
Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke nezadovoljna strana ima pravo žalbe Komisiji za molbe i žalbe Izvšnog odbora FS NO Aleksinac u roku od 8 dana od prijema prvostepene odluke uz uplatu propisane takse a preko ovog organa.

Dostavljeno:  
- FK”Crvena Zvezda”G.Ljubiš,
- FK”Morava”Žitkovac
- Disciplinski organ
- Arhiva FS NO
            

U Doljevcu                                                                                         Takmičarski organ
15.05.2019.godina.                                                                                Bogi Mitić s.r

Одлука дисциплинског органа 22.03.2019.

Фудбалски савез Нишавског округа

-Дисциплински судија-

Број 05-03/2019

Алексинац, 22.03.2019.година.Дисциплински судија Окружне лиге ФСНО Алексинац,на седници одржаној 22.03.2019.године у Дољевцу,разматрао је између осталог и документацију са неодигране утакмице 19.кола, између ФК“Напредак 1929“ из Алекинцаи ФК“Раднички 1947 “из Чапљинац, неодигране на игралишту ФК“Напредак 1929“ у Алексинцу, дана 16.03.2019.године,на основу утврђених чињеница а у вези са чланом 63. Став 1. Пропозиција такмичења,те на основу члана 90.тачка 7. ДП ФСС доносим следећу:                                                      О Д Л У К У
Кажњава се ФК“Раднички 1947 “из Чапљинац,новчаном казном у износу од 3.000,00 (двехиљадединара) због тога што је на првенственој утакмици између ФК“Напредак 1929“ из Алексинца и ФК“Раднички 1947 “из Чапљинац, гостујући клуб се није појавио на одигравање утакмице нити је оправдао свој недолазак на утакмицу дана 16.03.2019.године,и кажњава се минус 1 (један ) бод за такмичарску сезону 2018-19 одину.Уплату извршити на жиро рачун ФС НО Алексинац 160-19409-49 са позивом на број одлуке и сврха уплатеновчана казна“.

  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Увидом у записнику са утакмице 19.кола, између ФК“Напредак 1929“ из Алексинца и ФК“Раднички 1947 “из Чапљинацнеодигране на стадиону ФК“Напредак 1929“ у Алексинцу, дана 16.03.2019.године,делегат утакмице је константовао да је гостујућа екипа се није појавила на утакмицу нити оправдала свој недолзак на утакмицу.

Сматрам да је гостујућа екипа занемарила своје обавезе неизвршавањем дужности и обавеза које проистичу из правилника и других прописа фудбалске организације и да су криви,па сам због напред наведеног донео одлуку као у диспозитиву.Поука о правном леку: Против ове одлуке незадовољна страна има право жалбе Комисији за молбе и жалбе ФС НО Алексинац у року од 8 дана од пријема првостепене одлуке уз уплату прописане таксе а преко овог органа.Достављено: ФК“Раднички 1947 “из Чапљинац;

                             Дисциплински судија;

                          Архива ФСНО.

У Алексинцу                                                                    Дисциплински судија

22.03.2019.година.                                                           

                                                                                          Властимир Анђелковић с,р.                                                                                                                 
Избор писма
 7. јули бб (спортски центар "ТАШ"), 18220 Алексинац
+381/018-803051       office@fsno.org.rs