ФУДБАЛСКИ САВЕЗ НИШАВСКОГ ОКРУГА
ТАКМИЧАРСКИ ОРГАН
БРОЈ. 44-06/19
ДОЉЕВАЦ,05.06.2019.година.
Такмичарски орган Окружне лиге ФСНО Алексинац, на ванредној седници одржаној 05.06.2019.године у Дољевцу, разматрао је између осталог и разлоге прекида првенствене утакмице 31.кола између:ФК“Младост“ и ФК“Раднички 1924“ која је по распореду одиграна и прекинута дана 26.05.2019.године у Лалинцу на игралишту ФК“Младост“, те на основу утврђених чињеница а у вези члана 50. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС доноси следећу:

О Д Л У К У

Прекинута првенствена утакмица 31. кола између ФК“Младост“ и ФК“Раднички 1924“ региструје се резултатом 3:0 (пар форфе) у корист ФК“Раднички 1924“из Кочана због трајног прекида утакмице у 82 минуту, због слабе организације утакмице и нереда од стране домаћих играча и навијача.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ


Горе наведена утакмица требало је да се одигра дана 26.05.2019.године у Лалинцу, на игралишту ФК“Младост“ са почетком у 17:00 часова.Утакмица је почела на време, али је у 82 минуту при резултату 3:3 трајно прекинута због слабе организације и нереда од стране домаћих играча и навијача.Утврђено је да су домаћи играчи у 82.минути после безобзирног старта играча гостујућег тима бр.15 С.Миленковића над домаћим играчем бр.10 Н.Динића покушали да се физички обрачунају са играчима противничког тима због чега је дошло до инцидента ширих размера након чега је уследио трајни прекид утакмице.
Утврђено је да није било довољно редара и да редари нису предузели довољне мере да спрече улазак домаће публике у терен и да спрече нереде који су се догодили у 82-ој минути.После доласка полицијских радника службена лица су отишли у службене просторије где су сачинили записник а након тога у полицијској станици где су давали изјаве о инциденту који се десио на поменутој утакмици.
Од ФК“Младост“ из Батушинца затражена је изјава о прекиду и дешавањима на предметној утакмици, уредно је упућен позив за присуство и давање изјаве на заједничком састанку са службеним лицима, представником гостујућег тима, комесаром за такмичење, дисциплинским органом и генералним секретаром ФСНО Алексинац 05.06.2019.године, Изјаву нису доставили, на заказаном састанку представник домаћег тима није се одазвао.
Такмичарски орган Окружне лиге ФСНО Алексинац, све чињенице утврдио је на основу приспеле документације, допунских извештаја службених лица и изјава датих на састанку 05.06.2019.године у просторијама Спортског савеза Дољевац. На самом састанку утврђено је да је за прекид крив домаћи тим, па на основу свега изнетог донео сам одлуку као у диспозитиву.
                                                                                                                                                           
Поука о правном леку: Против ове одлуке незадовољна страна има право жалбе Комисији за молбе и жалбе (другостепени орган ФСНО) у року од 8 дана од пријема првостепене одлуке уз уплату прописане таксе а преко овог органа.Достављено: ФКМладост”Батушинац,
                        ФК“Раднички 1924“ Кочане,
                        Дисциплинском органу,
                     Архива ФСО Дољевац.


У Дољевцу                                                                                         Такмичарски орган
                                                                                                              _________________
05.06.2019.година.                                                                             Боги Митић с.р.
 7. јули бб (спортски центар "ТАШ"), 18220 Алексинац
+381/018-803051       office@fsno.org.rs