Фудбалски савез Нишавског округа

           -Такмичарски орган-

               Број.04-03/2019

       Алексинац,22.03.2019.годинаТакмичарски орган Окружне лиге ФСНО Алексинац,на седници одржаној 22.03.2019.године,разматрао је између осталог и документацију са првенствене утакмице 19.кола између ОФК“Напредак 1929“ из Алексинца и ФК“Раднички 1947“ из Падине,те на основу утврђених чињеница,на основу члана 57. ПФТ ФСС доноси следећу:  О Д Л У К У
Првенствена утакмица 19.кола између ОФК“Напредак 1929“ из Алексинца и ФК“Раднички 1947“ из Чапљинцакоја је по распореду требана да се одигра 16.03.2019. године у Алексинцу, на игралишту ФК“Градски стадион,,региструје се 3:0 (пар форфе) у корист ОФК“Напредак 1929*“ из Алексинца, јер гостујућа екипа није се појавила за почетак утакмице.О б р а з л о ж е њ е
Горе наведена утакмица требала да се одигра у Алексинцу, дана 16.03.2019. године,у оквиру 19.кола Окружне лиге ФСНО Алексинац на игралишту ОФК“Напредка 1929“.

Неоспорно је утврђено да гостујућа екипа није се појавила на утакмицу, нити оправдала свој недолазак.

Такмичарски орган је имао на увид Записник са утакмице од 16.03.2019.године.

Такмичарски орган поред одлуке о регистрацији утакмице службеним резултатом у свим предњим радњама дужан је да надлежном дисциплинском судији поднесе пријаву против клуба.

На основу свега изнетог, донео сам одлуку као у диспозитиву.Поука о правном леку: Против ове одлуке незадовољна страна има право жалбе Комисији за молбе и жалбе ФС НО Алексинац у року од 8 дана од пријема првостепене одлуке уз уплату прописане таксе а преко овог органа.

Достављено: ОФК”Напредак 1929“Алексинац;

                       ФК“Раднички 1947“Чапљинац;

                       Такмичарски орган;

                       Дисциплински судија;

                   Архива ФСНОУ Алексинцу                                                                                               Такмичарски орган

16.03.2019.година.                                                                                          __________________               

                                                                                                                        Митић Боги с.р.                                                                                                              
Избор писма
 7. јули бб (спортски центар "ТАШ"), 18220 Алексинац
+381/018-803051       office@fsno.org.rs