Фудбалски савез Нишавски округ

                     Алексинац

Дел.бр. -2907/18

   Дана, 30.07.2018.године

www.fsno.org.rs.e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

На основу одредба Статута фудбалског савеза Нишавског округа, пропозицијама такмичења и одлуке Конференције клубова ФС Нишавског округа, заказујем Конференцију клубова Фудбалског савеза Нишавског округа за коју предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД :

1.       Отварање конференције и усвајање дневног реда

2.       Избор председника Конференције клубова

3.       Упознавање са извештајима комесара за такмичарску 2017/18. годину и избор нових комесара за таккмичарску 2018/19.годину

n  Такмичарски орган

n  Дисциплински орган

n  Делегирање службених лица

4.       Упознавање са одлукама ИО ФСНО Алексинац :

n  Пропозиције такмичења за 2018/19. годину

n  Календар такмичења за јесењи део такмичарске 2018/19. године

n  Трошковник ФС НО Алексинац за период јул-децембар 2018. Године

n  Школовање и лиценцирање тренера

5.       Обавезе клубова из сезоне 2017/18. године за наставак такмичења ( неизмирене обавезе и др.)

6.       Извлачење парова-жребање за такмичарску 2018/19. годину

7.       Текућа питања

Конференција клубова Фудбалског савеза Нишавског округа Алексинац, одржаће се 03.августа 2018.године са почетком у 17,00 часова у Доњем Душнику( ресторан у фабрици ,,Елид,,).

Домаћин конференције клубова је Ф.К.,,Елид ,, из Доњег Душника

                                                                                                                     Председник конференције клубова

                                                                                                                                   Саша Кулић с.р.
Избор писма
 7. јули бб (спортски центар "ТАШ"), 18220 Алексинац
+381/018-803051       office@fsno.org.rs