fsno
На основу одредаба Статута фудбалског савеза Нишавског округа, Пропозиција такмичења и одлуке Конференције клубова ФС Нишавског округа, заказујем Конференцију клубова Фудбалског савеза Нишавског округа за коју предлажем следећи:


Дневни ред


1. Отварање Конференције и усвајање дневног реда

2. Упознавање са извештајима јесењег дела, за такмичарску 2016/2017 годину:
  •     Такмичарски орган: Бојановић Дејан,
  •     Дисциплински орган: Анђелковић Властимир,
  •     Делигирање службених лица: Кандић Бранислав.
3. Упознавање са одлукама ИО ФСНО:

    a) Календар такмичења за пролећни део такмичарске 2016/2017 године;

    б) Трошковник ФС НО Алексинац за пролећни део такмичења  2016/2017 године;

4. Обавезе клубова за наставак такмичења /неизмирене обавезе и др./

5. Текућа питања


Конференција клубова Фудбалског савеза Нишавског округа Алексинац, одржаће се  04.03.2017. године са почетком у 10 часова, у ресторану на Облачинском језеру, домаћин Конференције клубова је ФК“Наисус“ из Рожине.
                                                                                      Председник Конференција клубова

                                                                                                Дејан Милошевић с,р.
 7. јули бб (спортски центар "ТАШ"), 18220 Алексинац
+381/018-803051       office@fsno.org.rs