У сали СО Дољевац одржана је седница ФСНО на којој уз присуство 45 делегата (сви који су позвани одазвали су се) усвојен нови статут савеза. Седница је трајала непуних пола сата и једногласно су усвојене измене и допуне статута ФС Нишавског округа.
Председник савеза Милош Митровић је упознао све присутне са тачкама дневног реда, док је генерални секретар савеза Боги Митић изнео финансијски извештај. 

Нови допуњени и измењени статут можете погледати на нашој страници са документима.