У Дисциплинском правилнику Фудбалског савеза Србије у члану 18.став 1. мења се тако да гласи:"Аутоматска казна забране једне првенствене или куп утакмице настаје после сваког искључења,после сваке четврте,шесте,осме итд. опомене,коју играч добије на првенственим утакмицама и после сваке друге опомене коју играч добије на куп утакмицама,у току једне такмичарске сезоне".
Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску сезону,као и аутоматска казна после добијених 4,6,8.итд. опомена на првенственим утакмицама,односно после сваке друге опомене добијене на куп утакмици.
У случају да играч у току исте такмичарске сезоне пређе у други клуб,изречене опомене,као ни аутоматска казна због добијених 4,6,8.итд. опомена се не преноси.
Правилник о изменама и допунама Дисциплинског правилника Фудбалског савеза Србије ступио је на снагу осмог дана од објављивања у Службеном листу ФСС "Фудбал".
За све информације и објашњења у вези ових измена и допуна Дисциплинског правилника ФСС, обратити се Ген.секретару ФСНО Алексинац на бр.телефона 062-8040928
 7. јули бб (спортски центар "ТАШ"), 18220 Алексинац
+381/018-803051       office@fsno.org.rs