Обавештавају се сви клубови који нису измирили своје финансијске обавезе према Савезу и према службеним лицима да измире све обавезе до 07.09.2016.године.Клубови који не измире обавезе до одређеног дана биће под суспензијом и неће бити делегирана службена лица за утакмице 4 кола.Ако клубови на позив надлежног органа не исплате одређену новчану казну или обавезу према органу и службеним лицима,насталу у вези са спортским односима биће суспендован на основу одлуке дисциплинског органа,а против таквог клуба биће поведен дисциплински поступак.
За сва додатна обавештења и доказе о уплати, контактирати Ген.секретара ФСНО Алексинац на тел 062-8040928.
 7. јули бб (спортски центар "ТАШ"), 18220 Алексинац
+381/018-803051       office@fsno.org.rs