s1RIS logos3


UEFA “C” LICENCA

- PLAN I PROGRAM RADA –

30.08.2016.god. Teh.škol.“Prota Stevan Dimitrijević“ -ALEKSINACVREME

10:00 – 11:00Prijavljivanje kandidata

VREME

11:00 – 12:30

TEMA

Pravila fudbalske igre

PREDAVAČ

Ivica Stojanovic

VREME

12:30 – 14:00

TEMA

Proces obuke i usavršavanja u uzrasnom periodu od 8 - 18. god.

PREDAVAČ

Prof. dr Zoran Milanović

VREME

14:00 – 15:30

TEMA

Vrste i principi treninga

PREDAVAČ

Prof. dr Zoran Milanović

VREME

15:30 – 17:00

TEMA

Osnovni pojmovi u taktici – taktika odbrane i napada

PREDAVAČ

Prof. dr Zoran Milanović

VREME

17:00 – 18:30

TEMA

Ofanzivni i defanzivni aspekt igre u odnosima od 1 na 1 do 4 na 4 (praktični deo)

PREDAVAČ

Prof. dr Zoran Milanović 7. јули бб (спортски центар "ТАШ"), 18220 Алексинац
+381/018-803051       office@fsno.org.rs