З А П И С Н И К
са конференције клубова ФСНО
одржане 31.07.2016. у Заплањској Топоници


Дневни ред:

1)    Отварање Конференције и усвајање дневног реда

2)    Избор председника конференције клубова

3)    Упознавање са извештајима за такмичарску 2015/2016. годину:

Такмичарски орган: Дејан Бојановић,

Дисциплински орган: Властимир Анђелковић,

Делегирање службених лица: Бранислав Кандић

4)    Упознавање са одлукама ИО ФСНО:

а) Пропозиције такмичења за 2016/2017. годину

б) Календар такмичења за јесењи део такмичарске 2016/2017 године

в) Трошковник ФСНО за период јул-децембар 2016. године

г) Школовање и лиценцирање тренера

5)    Извлачење парова – жребање за такмичарску 2016/2017. годину

6)    Обавезе клубова за наставак такмичења (неизмирене обавезе и др.)

7)    Текућа питања

1)    Седницу је отворио досадашњи председник Конференције клубова, Кулић из Ф.К. „Орљане“. Поздравио је све присутне и извршио прозивку. Констатовано је да су једино одсутни представници Ф.К.“Раднички 1947“ из Чапљинца. Након тога су се присутни представници клубова изјаснили о предложеном дневном реду. Исти је једногласно усвојен.

2)    Приступило се избору новог председника Конференције клубова. За новог председника је предложен Дејан Милошевић, представник Ф.К.“Моравац“ из Заплањске Топонице. Тај предлог је стављен на гласање и исти је једногласно усвојен.

3)    Упознавање са извештајима за такмичарску 2015/2016. годину:

а) Најпре је Дејан Бојановић, такмичарски орган, образложио свој рад уз напомену да је претходно првенство било најрегуларније, у односу на сва остала.

б) Властимир Анђелковић, дисциплински орган, је рекао да није задовољан извештајима појединих делегата јер има пуно нејасноћа, нарочито у описивању битних ситуација. Додао је да је дисциплина клубова мало боља у односу на претходна првенстава и да је у претходној сезони изречено 28 казни

Представник Ф.К.“Палилула“ је имао примедбу на висину казне за тренера. Дао је предлог да се дозволи екипама да на 2 утакмице у сезони тренер може бити одсутан без санкција. Речено је да ће се овај предлог, као и остали предлози, који буду изнешени на овом састанку, бити прослеђен на разматрање ИО ФСНО.

Представник Ф.К.“Младост“ је имао примедбу на висину казни, јер, по његовом мишљењу, нису примерене овим тешким временима. Конкретно, његов тим на име казни дугује 30 000,00 динара.

Представник Ф.К.“Расовача“ је предложио да се омогући играчима да могу у исто време обављати функцију тренера. Такође, дао је и предлог да се број жутих картона на једној утакмици, за које ће клубови плаћати казну, повећа на 6 уместо досадашњих 5.

Представник Ф.К.“Орљане“ је рекао да се не слаже са тим да се број картона повећа на 6 и да би требало да та граница и даље буде 5 картона. Што се тиче тренера, његов је предлог да може да играч буде тренер, али да мора да буде увек присутан, осим ако има ваљани разлог одсуства уз потврду здравственог радника. На крају је похвалио рад руководства такмичења, уз напомену да је првенство било једно од регуларнијих.

в) Бранислав Кандић, комесар за делегирање службених лица, је, такође, исказао своје мишљење да је првенство било једно од регуларнијих. Мада, има места за напредак. Нарочито у погледу смањења трошкова и подизања квалитета суђења. Напоменуо је да је створена квалитетна база младих судија на које може да се озбиљно рачуна у наредном периоду. У наредном првенству ће листу судија обогатити и судије које су судиле Нишку зону, а које су због старосне границе враћене у овај ранг такмичења.

Представник Ф.К.“Наша крила“ је предложио да се и судије и делегати новчано кажњавају за несавесно или лоше обавњен посао. Кандић је на ту примедбу предложио да се уведе образац „Мишљење клубова о суђењу“ који ће делегат, пре почетка утакмице, дати представницима клубова, а да они буду у обавези да у њему напишу све примедбе и похвале на рачун службених лица.

4)    Упознавање са одлукама ИО ФСНО. За ову тачку дневног реда је реч добио Боги Митић.

а) Рекао је да се Пропозиције такмичења за 2016/2017 годину налазе на сајту ФСНО и замолио све предствнике клубова да их барем једном прочитају. Осим пропозиција, на сајту ће бити и сва дешавања која су везана за такмичење.

б) Што се календара такмичења тиче, одлучено је да првенство почне 20/21. августа. У јесењем делу сезоне играће се 15 кола, сваког викенда. Ниједно коло неће бити играно у среду. Последње коло јесењег дела биће одиграно 26/27. новембра.

в) У вези трошковника упозорио је да ће се убудуће пооштрити контрола дисциплине службених лица. На ИО је донета одлука да котизација за клубове ФСНО буде 10 000,00 за период јул-децембар 2016. Замолио је клубове да у што скорије време измире дуговања на име котизације, као и на име неплаћених казни из претходне сезоне. Клуб који у прописаном року не буде измирио дуговања неће моћи да се такмичи. Трошкови за појединачне утакмице износе и даље: делегат 2 000,00 ; судија 2 700 ; судије помоћници по  2 300,00 динара. То укупно износи 9 300,00 динара. На ту суму треба додати трошкове за превоз. На наредном ИО ће се решавати о смањењу такси за службена лица као и о смањењу накнада за путне трошкове. Појачаће се контрола писања путних трошкова од стране службених лица, да се не увећавају.

Представник Ф.К.“Орљане“ је дао веома занимљив предлог да се линеарно, унапред, одреде реални путни трошкови између појединих општина. На тај начин би се унапред знали колики су трошкови превоза и онемогућило би се калкулисање са тим.

д) Тренер – играч не може да постоји по прописима ФСС. Уколико исто лице наступи и као тренер и као играч клуб губи утакмицу. Семинар за „Ц“ лиценцу биће организован 12. августа у Техничкој школи у Алексинцу. Цена лиценце је 12 000,00 динара.

5)    Извучени су такмичарски бројеви за наредну сезону и клубовима је, на основу тих бројева, прочитан распоред за прва два кола.

6)    Одлуком ИО ФСНО изгласано је да су клубови дужни да измире све обавезе до 5. августа. Клуб који након овог рока не измири дуговања биће суспендован. Поједини клубови још увек нису измирили обавезе према службеним лицима из претходне сезоне.

7)    Представник Ф.К.“Рудар-Алпос“ је дао предлог да се, по угледу на веће степене такмичења, играчу који је добио парни картон, омогући да бира коју ће утакмицу паузирати од наредне две. Тиме би се судијама сузио простор за намерно давање картона играчу да би паузирао наредну важну утакмицу.Уз констатацију да ће сви предлози које су представници клубова дали на овом састанку бити прослеђени ИО ФСНО, састанак је завршен.У Заплањској Топоници

31.07.2016. године
 7. јули бб (спортски центар "ТАШ"), 18220 Алексинац
+381/018-803051       office@fsno.org.rs