Вести

Одлука дисциплинског органа 22.03.2019.

Фудбалски савез Нишавског округа

-Дисциплински судија-

Број 05-03/2019

Алексинац, 22.03.2019.година.Дисциплински судија Окружне лиге ФСНО Алексинац,на седници одржаној 22.03.2019.године у Дољевцу,разматрао је између осталог и документацију са неодигране утакмице 19.кола, између ФК“Напредак 1929“ из Алекинцаи ФК“Раднички 1947 “из Чапљинац, неодигране на игралишту ФК“Напредак 1929“ у Алексинцу, дана 16.03.2019.године,на основу утврђених чињеница а у вези са чланом 63. Став 1. Пропозиција такмичења,те на основу члана 90.тачка 7. ДП ФСС доносим следећу:                                                      О Д Л У К У
Кажњава се ФК“Раднички 1947 “из Чапљинац,новчаном казном у износу од 3.000,00 (двехиљадединара) због тога што је на првенственој утакмици између ФК“Напредак 1929“ из Алексинца и ФК“Раднички 1947 “из Чапљинац, гостујући клуб се није појавио на одигравање утакмице нити је оправдао свој недолазак на утакмицу дана 16.03.2019.године,и кажњава се минус 1 (један ) бод за такмичарску сезону 2018-19 одину.Уплату извршити на жиро рачун ФС НО Алексинац 160-19409-49 са позивом на број одлуке и сврха уплатеновчана казна“.

  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Увидом у записнику са утакмице 19.кола, између ФК“Напредак 1929“ из Алексинца и ФК“Раднички 1947 “из Чапљинацнеодигране на стадиону ФК“Напредак 1929“ у Алексинцу, дана 16.03.2019.године,делегат утакмице је константовао да је гостујућа екипа се није појавила на утакмицу нити оправдала свој недолзак на утакмицу.

Сматрам да је гостујућа екипа занемарила своје обавезе неизвршавањем дужности и обавеза које проистичу из правилника и других прописа фудбалске организације и да су криви,па сам због напред наведеног донео одлуку као у диспозитиву.Поука о правном леку: Против ове одлуке незадовољна страна има право жалбе Комисији за молбе и жалбе ФС НО Алексинац у року од 8 дана од пријема првостепене одлуке уз уплату прописане таксе а преко овог органа.Достављено: ФК“Раднички 1947 “из Чапљинац;

                             Дисциплински судија;

                          Архива ФСНО.

У Алексинцу                                                                    Дисциплински судија

22.03.2019.година.                                                           

                                                                                          Властимир Анђелковић с,р.                                                                                                                 

Одлука такмичарске комисије од 22.03.2019.

Фудбалски савез Нишавског округа

           -Такмичарски орган-

               Број.04-03/2019

       Алексинац,22.03.2019.годинаТакмичарски орган Окружне лиге ФСНО Алексинац,на седници одржаној 22.03.2019.године,разматрао је између осталог и документацију са првенствене утакмице 19.кола између ОФК“Напредак 1929“ из Алексинца и ФК“Раднички 1947“ из Падине,те на основу утврђених чињеница,на основу члана 57. ПФТ ФСС доноси следећу:  О Д Л У К У
Првенствена утакмица 19.кола између ОФК“Напредак 1929“ из Алексинца и ФК“Раднички 1947“ из Чапљинцакоја је по распореду требана да се одигра 16.03.2019. године у Алексинцу, на игралишту ФК“Градски стадион,,региструје се 3:0 (пар форфе) у корист ОФК“Напредак 1929*“ из Алексинца, јер гостујућа екипа није се појавила за почетак утакмице.О б р а з л о ж е њ е
Горе наведена утакмица требала да се одигра у Алексинцу, дана 16.03.2019. године,у оквиру 19.кола Окружне лиге ФСНО Алексинац на игралишту ОФК“Напредка 1929“.

Неоспорно је утврђено да гостујућа екипа није се појавила на утакмицу, нити оправдала свој недолазак.

Такмичарски орган је имао на увид Записник са утакмице од 16.03.2019.године.

Такмичарски орган поред одлуке о регистрацији утакмице службеним резултатом у свим предњим радњама дужан је да надлежном дисциплинском судији поднесе пријаву против клуба.

На основу свега изнетог, донео сам одлуку као у диспозитиву.Поука о правном леку: Против ове одлуке незадовољна страна има право жалбе Комисији за молбе и жалбе ФС НО Алексинац у року од 8 дана од пријема првостепене одлуке уз уплату прописане таксе а преко овог органа.

Достављено: ОФК”Напредак 1929“Алексинац;

                       ФК“Раднички 1947“Чапљинац;

                       Такмичарски орган;

                       Дисциплински судија;

                   Архива ФСНОУ Алексинцу                                                                                               Такмичарски орган

16.03.2019.година.                                                                                          __________________               

                                                                                                                        Митић Боги с.р.                                                                                                              

ПОНОВНИ СЕМИНАР 24.03.2019. ГОДИНЕ

Poziv, plan i program seminara kao i druge stvari pogledajte ovde

                                      ФУДБАЛСКИ САВЕЗ НИШАВСКОГ ОКРУГА

                                       СТРУЧНО СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА

                                     Бр. 2-1/19

                                      15.03.2019.

                                     А л е к с и н а цНа основу одредби Основног правилника струковне организације судија, Правилника о фудбалским такмичењима и Пропозиција такмичења окружне лиге, обавештавамо вас да ће се поновни семинар ОКРУЖНЕ ЛИГЕ ФСНО АЛЕКСИНАЦ, за судије и делегате, одржати у Алексинцу у угоститељском објекту „Српска кафана“, и на терену ФК“Рудар- Алпос“ на Ал.Рудницима, дана24.03.2019.год.(недеља) од 08,00ч.ПЛАН И ПРОГРАМ СЕМИНАРА ОКРУЖНЕ ЛИГЕ

ЗА ДРУГИ ДЕО ТАКМИЧАРСКЕ СЕЗОНЕ 2018/2019.

ЦИЉ СЕМИНАРА:

  1. Анализа рада службених лица из протеклог дела првенства
  2. Едукација судија путем ДВД материјала УЕФА
  3. Јединствена примена Правила фудбалске игре
  4. Провера припремљености судија за обављање дужности на утакмицама Окружне лиге и то:
-          Здравствене способности,

-          Теоретске спремности,

-          Физичке спремности.

  1. Инструкције за пролећни део такмичарске сезоне 2018/2019.
Руководство семинара:

1. Ивица Стојановић,   председник ССОС ФСНО

2. Миодраг Здравковић, председник Техничке комисије ССОС ФСНО

3.  Горан Динчић

Комисија за здравствену проверу и проверу телесне тежине судија:

1.      Др Марко Јовановић – председникКомисија за проверу теоретске спремности судија и делегата:

1.      Горан Динчић – председникКомисија за проверу физичке спремности судија и делегата:

1.      Миодраг Здравковић

2.      ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ

Судије су обавезне да обаве лекарски преглед: Ергометрија, ЕКГ у миру и после напора и испуњен образац понети са собом и предати Здравственој комисији на дан семинара. Провера здравствене способности судија и делегата обавиће се на дан почетка семинара са интернистичко-кардиолошким прегледом.3.      ПРОВЕРА ФИЗИЧКЕ СПРЕМНОСТИ

Судије су обавезне да за трчање обезбеде белу мајицу и црни шорц,коме је хладно може и тренерке.

Понети са собом пиштаљку, картоне и заставицу за суђење.

Техничка комисија ССОС ФСНО утврдила је следеће норме за полагање физичке спреме судија:Тест 1: Спринт 5 понављања: 30 метара за макс. 5 сек.; пауза 60 сек. (ходајући враћајући се на старт),

Тест 2: трчање 75 метара за 15 секунди, наставак кретања ходање 25 метра за 22 секунде, поновни старт (40 понављања)4.      ПРОВЕРА ТЕОРЕТСКЕ СПРЕМНОСТИ СУДИЈА И ДЕЛЕГАТА

Теоретска спремност се проверава попуњавањем теста од 20 питања. (Књига ПФИ 2017/18, Измене и допуне истих и из Пропозиција Окружне лига за такмичарску 2017/2018.)

Обавезна чланарина за учешће на семинару је 2.000 дин. за судије и делегате.

Уплату извршити на жиро-рачун ФСНО Алексинац, број 160–19409–49, са назнаком „чланарина за семинар март 2019“, позив на број 24032019 и доказ о уплати дати приликом доласка и пријављивања на семинар.

За све информације у вези са семинаром, можете се обратити председницима ССОС у матичним фудбалским савезима (Алексинац-Динчић Горан; Мерошина-Владица Миладиновић;

Дољевац-Марко Митровић и Далибор Стаменковић).

      У прилогу вам достављамо сатницу семинара, ЛИЧНИ КАРТОН СУДИЈЕ (ДЕЛЕГАТА) који требате одштампати и попуњен предајете секретару семинара и образац за лекарски преглед који требате одштампати и попуњен од стране доктора предати Здравственој комисији на дан семинара.      Са жељом да се успешно припремите за реализацију семинара и успешно положите физичке норме и теоретску проверу, уз максималну здравствену способност, спортски Вас поздрављамо.

РАСПОРЕД ПРОЛЕЋНОГ ДЕЛА ОКРУЖНЕ ЛИГЕ ФСНО 2018/2019

 

РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА

ОКРУЖНА ЛИГА- ФСНО АЛЕКСИНАЦ - ПРОЛЕЋНИ ДЕО 2018/2019 ГОДИНЕ

 

18. КОЛО     09/10.03. 2019        15:00

 

19. КОЛО    16/17.03. 2019       15:00

Субота

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

 

 

 

Субота

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

"СЛОГА"  КОРМАН

 

 

Субота

"ПАДИНА" ПАДИНА

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

 

 

 

Субота

"МОРАВА"  ЖИТКОВАЦ

"ДОЉЕВАЦ"  ДОЉЕВАЦ

 

 

Недеља

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

"МОРАВА"  ЖИТКОВАЦ

 

 

 

Субота

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

 

 

Недеља

 "МОРАВАЦ"  З.ТОПОНИЦА

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

 

 

 

Недеља

"НАИСУС 1977"  РОЖИНА

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ   

 

 

Недеља

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

 

 

 

Недеља

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

 

 

Недеља

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

 

 

 

Недеља

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

 "МОРАВАЦ"  З.ТОПОНИЦА

 

 

Недеља

"МЛАДОСТ"  БАТУШИНАЦ 

"ПАЛИЛУЛА"  АЛЕКСИНАЦ

 

 

 

Недеља

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

"ПАДИНА" ПАДИНА

 

 

Недеља

"СЛОГА"  КОРМАН

"ДОЉЕВАЦ"  ДОЉЕВАЦ

 

 

 

Недеља

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

"МЛАДОСТ"  БАТУШИНАЦ 

 

 

Слободан

"НАИСУС 1977"  РОЖИНА

 

 

 

 

Слободан

"ПАЛИЛУЛА"  АЛЕКСИНАЦ

 

 

 

 

20. КОЛО     23/24.03. 2019        15:30

 

21. КОЛО    30/31.03. 2019         16:00

 

Субота

"СЛОГА"  КОРМАН

"МОРАВА" ЖИТКОВАЦ

 

 

 

Субота

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

"МОРАВА"  ЖИТКОВАЦ

 

 

 

Субота

"ДОЉЕВАЦ"  ДОЉЕВАЦ

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

 

 

 

Субота

"НАИСУС 1977"  РОЖИНА

 "МОРАВАЦ"  З.ТОПОНИЦА

 

 

 

Недеља

"МЛАДОСТ"  БАТУШИНАЦ

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

 

 

 

Недеља

"МЛАДОСТ"  БАТУШИНАЦ

"СЛОГА"  КОРМАН

 

 

 

Недеља

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

 

 

 

Недеља

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

 

 

 

Недеља

"ПАДИНА" ПАДИНА

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

 

 

 

Недеља

"ПАЛИЛУЛА"  АЛЕКСИНАЦ

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

 

 

 

Недеља

 "МОРАВАЦ"  З.ТОПОНИЦА

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

 

 

 

Недеља

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

"ДОЉЕВАЦ"  ДОЉЕВАЦ

 

 

 

Недеља

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

"НАИСУС 1977"  РОЖИНА

 

 

 

Недеља

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

"ПАДИНА" ПАДИНА

 

 

 

Недеља

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

"ПАЛИЛУЛА"  АЛЕКСИНАЦ

 

 

 

Недеља

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

 

 

 

Слободан

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

 

 

 

 

Слободан

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

 

 

 

 

22. КОЛО     06/07.03. 2019        16:00

 

23. КОЛО    10.04. 2019         16:00  (ВАНРЕДНО КОЛО)

Субота

"СЛОГА"  КОРМАН

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

 

 

 

Среда

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

 

 

Субота

"МОРАВА"  ЖИТКОВАЦ

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

 

 

 

Среда

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

"МОРАВА"  ЖИТКОВАЦ

 

 

Недеља

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

 

 

 

Среда

"МЛАДОСТ"  БАТУШИНАЦ

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

 

 

Недеља

"ДОЉЕВАЦ"  ДОЉЕВАЦ

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

 

 

 

Среда

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

 

 

Недеља

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

 

 

 

Среда

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

 "МОРАВАЦ"  З.ТОПОНИЦА

 

 

Недеља

"ПАДИНА" ПАДИНА

"НАИСУС 1977"  РОЖИНА

 

 

 

Среда

"ПАЛИЛУЛА"  АЛЕКСИНАЦ

"ПАДИНА" ПАДИНА

 

 

Недеља

 "МОРАВАЦ"  З.ТОПОНИЦА

"ПАЛИЛУЛА"  АЛЕКСИНАЦ

 

 

 

Среда

"НАИСУС 1977"  РОЖИНА

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

 

 

Недеља

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

 

 

 

Среда

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

"ДОЉЕВАЦ"  ДОЉЕВАЦ

 

 

Слободан

"МЛАДОСТ"  БАТУШИНАЦ

 

 

 

 

Слободан

"СЛОГА"  КОРМАН

 

 

 

 

24. КОЛО     13/14.04. 2019        16:00

 

 

25. КОЛО    20/21.04. 2019        16:30

Субота

 "МОРАВА"  ЖИТКОВАЦ

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

 

 

 

 

Субота

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

"СЛОГА"  КОРМАН

 

 

Субота

"МОРАВАЦ"  З.ТОПОНИЦА

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

 

 

 

 

Субота

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

"ПАДИНА" ПАДИНА

 

 

Недеља

"СЛОГА"  КОРМАН

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

 

 

 

 

Недеља

"МЛАДОСТ"  БАТУШИНАЦ

 "МОРАВАЦ"  З.ТОПОНИЦА

 

 

Недеља

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

 

 

 

 

Недеља

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

 

 

Недеља

"ДОЉЕВАЦ"  ДОЉЕВАЦ

"НАИСУС 1977"  РОЖИНА

 

 

 

 

Недеља

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

 

 

Недеља

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

"ПАЛИЛУЛА"  АЛЕКСИНАЦ

 

 

 

 

Недеља

"ПАЛИЛУЛА"  АЛЕКСИНАЦ

"ДОЉЕВАЦ"  ДОЉЕВАЦ

 

 

Недеља

"ПАДИНА" ПАДИНА

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

 

 

 

 

Недеља

"НАИСУС 1977"  РОЖИНА

"МОРАВА"  ЖИТКОВАЦ

 

 

Недеља

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

"МЛАДОСТ"  БАТУШИНАЦ

 

 

 

 

Недеља

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

 

 

Слободан

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

 

 

 

 

 

Слободан

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

 

 

 

 

 

26. КОЛО     27/28.04. 2019        16:30

 

27. КОЛО    04/05.05. 2019       16:30

Субота

"МОРАВА"  ЖИТКОВАЦ

"ПАЛИЛУЛА"  АЛЕКСИНАЦ

 

 

 

Субота

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

"МОРАВА"  ЖИТКОВАЦ

 

 

Субота

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

"НАИСУС 1977"  РОЖИНА

 

 

 

Субота

"НАПРЕДАК 1929"  АЛЕКСИНАЦ

"ПАЛИЛУЛА" АЛЕКСИНАЦ

 

 

Недеља

"СЛОГА"  КОРМАН

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

 

 

 

Недеља

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

"ДОЉЕВАЦ"  ДОЉЕВАЦ

 

 

Недеља

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

 

 

 

Недеља

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

 "МОРАВАЦ"  З.ТОПОНИЦА

 

 

Недеља

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

 

 

 

Недеља

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

 

 

Недеља

"ДОЉЕВАЦ"  ДОЉЕВАЦ

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

 

 

 

Недеља

"МЛАДОСТ"  БАТУШИНАЦ

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

 

 

Недеља

"ПАДИНА" ПАДИНА

"МЛАДОСТ"  БАТУШИНАЦ

 

 

 

Недеља

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

"СЛОГА"  КОРМАН

 

 

Недеља

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

 

 

 

Недеља

"НАИСУС 1977"  РОЖИНА

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

 

 

Слободан

 "МОРАВАЦ"  З.ТОПОНИЦА

 

 

 

 

Слободан

"ПАДИНА" ПАДИНА

 

 

 

      

28. КОЛО     11/12.05. 2019        16:30

 

29. КОЛО    18/19.05. 2019       17:00

Субота

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

 

 

 

Субота

"МЛАДОСТ"  БАТУШИНАЦ

"МОРАВА"  ЖИТКОВАЦ

 

 

Субота

"МОРАВА"  ЖИТКОВАЦ

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

 

 

 

Субота

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

 

 

Недеља

"СЛОГА"  КОРМАН

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

 

 

 

Недеља

 "МОРАВАЦ"  З.ТОПОНИЦА

"СЛОГА"  КОРМАН

 

 

Недеља

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

"НАИСУС 1977"  РОЖИНА

 

 

 

Недеља

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

"ПАДИНА" ПАДИНА

 

 

Недеља

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

"ПАЛИЛУЛА"  АЛЕКСИНАЦ

 

 

 

Недеља

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

 

 

Недеља

"ДОЉЕВАЦ"  ДОЉЕВАЦ

"МЛАДОСТ"  БАТУШИНАЦ

 

 

 

Недеља

"НАИСУС 1977"  РОЖИНА

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

 

 

Недеља

 "МОРАВАЦ"  З.ТОПОНИЦА

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

 

 

 

Недеља

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

 

 

Недеља

"ПАДИНА" ПАДИНА

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

 

 

 

Недеља

"ПАЛИЛУЛА"  АЛЕКСИНАЦ

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

 

 

Слободан

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

 

 

 

 

Слободан

"ДОЉЕВАЦ"  ДОЉЕВАЦ

 

 

 

       

30. КОЛО     22.05. 2019  (Ванредно коло)    17:00

 

31. КОЛО    25/26.05. 2019       17:00

Среда

"СЛОГА"  КОРМАН

"НАИСУС 1977"  РОЖИНА

 

 

 

Субота

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

"МОРАВА"  ЖИТКОВАЦ

 

 

Среда

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

 

 

 

Субота

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

 

 

Среда

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

"ПАЛИЛУЛА"  АЛЕКСИНАЦ

 

 

 

Недеља

"ПАДИНА" ПАДИНА

"СЛОГА"  КОРМАН

 

 

Среда

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

 

 

 

Недеља

 "МОРАВАЦ"  З.ТОПОНИЦА

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

 

 

Среда

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

"МЛАДОСТ"  БАТУШИНАЦ

 

 

 

Недеља

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

"ДОЉЕВАЦ"  ДОЉЕВАЦ

 

 

Среда

"ПАДИНА" ПАДИНА

 "МОРАВАЦ"  З.ТОПОНИЦА

 

 

 

Недеља

"МЛАДОСТ"  БАТУШИНАЦ

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

 

 

Среда

"ДОЉЕВАЦ"  ДОЉЕВАЦ

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

 

 

 

Недеља

"ПАЛИЛУЛА"  АЛЕКСИНАЦ

"НАИСУС 1977"  РОЖИНА

 

 

Среда

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

 

 

 

Недеља

"НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

 

 

Слободан

"МОРАВА"  ЖИТКОВАЦ

 

 

 

 

Слободан

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

 

 

 

                                    

32. КОЛО     01/02.06. 2019        17:30

 

33. КОЛО    08/09.06. 2019       17:30

Субота

"МОРАВА"  ЖИТКОВАЦ

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

 

 

 

Недеља

 "МОРАВАЦ"  З.ТОПОНИЦА

"МОРАВА"  ЖИТКОВАЦ

 

 

Субота

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

 

 

 

Недеља

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

 

 

Недеља

"СЛОГА"  КОРМАН

"ПАЛИЛУЛА"  АЛЕКСИНАЦ

 

 

 

Недеља

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

"СЛОГА"  КОРМАН

 

 

Недеља

"НАИСУС 1977"  РОЖИНА

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

 

 

 

Недеља

"ПАДИНА" ПАДИНА

"ДОЉЕВАЦ"  ДОЉЕВАЦ

 

 

Недеља

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

"МЛАДОСТ"  БАТУШИНАЦ

 

 

 

Недеља

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

 

 

Недеља

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

"ПАДИНА" ПАДИНА

 

 

 

Недеља

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

"ПАЛИЛУЛА"  АЛЕКСИНАЦ

 

 

Недеља

"ДОЉЕВАЦ"  ДОЉЕВАЦ

 "МОРАВАЦ"  З.ТОПОНИЦА

 

 

 

Недеља

"МЛАДОСТ"  БАТУШИНАЦ

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

 

 

Недеља

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

 

 

 

Недеља

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

"НАИСУС 1977"  РОЖИНА

 

 

Слободан

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

 

 

 

 

Слободан

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

 

 

 

              

 

 

34. КОЛО    15/16.06. 2019       17:30

Недеља

"ПАЛИЛУЛА"  АЛЕКСИНАЦ

„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ

 

 

Недеља

"МОРАВА"  ЖИТКОВАЦ

"ПАДИНА" ПАДИНА

 

 

Недеља

"СЛОГА"  КОРМАН

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ

 

 

Недеља

"НАИСУС 1977"  РОЖИНА

"МЛАДОСТ"  БАТУШИНАЦ

 

 

Недеља

"ДОЉЕВАЦ"  ДОЉЕВАЦ

"РАДНИЧКИ 1947" ЧАПЉИНАЦ

 

 

Недеља

"РАСОВАЧА" Д.РАСОВАЧА

"ЗЕМЉОРАДНИК" БАЛАЈНАЦ  

 

 

Недеља

"РАДНИЧКИ 1924" КОЧАНЕ

"ЕЛИД" ДОЊИ ДУШНИК

 

 

Недеља

"НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ

 "МОРАВАЦ"  З.ТОПОНИЦА

 

 

Слободан

"МОРАВАЦ" ЧЕЧИНА

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:

Клубови: ФК "МОРАВА"  ЖИТКОВАЦ“, ОФК "НАПРЕДАК 1929" АЛЕКСИНАЦ, И ФК„НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ, као домаћини играју СУБОТОМ.

Клубови:ФК „НАПРЕДАК 2012“ КРУШЈЕ игра у ГРАДЕТИНУ, ФК "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Г.ЉУБЕШ ИГРА У ТРЊАНУ , ФК "ПАДИНА" ПАДИНА ИГРА НА ОБЛАЧИНСКОМ ЈЕЗЕРУ И ФК"ПАЛИЛУЛА" ИЗ АЛЕКСИНЦА ИГРА  НА ИГРАЛИШТУ ФК“НАПРЕДАК 1929“.

 

Утакмица 27.кола између ФК“Напредак 1929“ из Алексинца и ФК“Палилула“ из Алексинца, одиграће се на стадиону ФК“Рудар Алпос“ на Алексиначком Руднику.

 

ПЛАН И ПРОГРАМА СЕМИНАР ЗА СУДИЈЕ И ДЕЛЕГАТЕ 24.02.2019. ГОДИНЕ

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ НИШАВСКОГ ОКРУГА

                                       СТРУЧНО СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА 

                                       Бр. 1-1/19

                                       12.02.2019.

                                       А л е к с и н а ц

На основу одредби Основног правилника струковне организације судија, Правилника о фудбалским такмичењима и Пропозиција такмичења окружне лиге, обавештавамо вас да ће се редовни семинар ОКРУЖНЕ ЛИГЕ ФСНО АЛЕКСИНАЦ, за судије и делегате, одржати у Алексинцу у угоститељском објекту „Српска кафана“, и на терену ФК“Рудар- Алпос“ на Ал.Рудницима, дана 24.02.2019.год.(недеља) од 08,00ч.

ПЛАН И ПРОГРАМ СЕМИНАРА ОКРУЖНЕ ЛИГЕ

ЗА ДРУГИ ДЕО ТАКМИЧАРСКЕ СЕЗОНЕ 2018/2019.

ЦИЉ СЕМИНАРА:

  1. Анализа рада службених лица из протеклог дела првенства
  2. Едукација судија путем ДВД материјала УЕФА
  3. Јединствена примена Правила фудбалске игре
  4. Провера припремљености судија за обављање дужности на утакмицама Окружне лиге и то:

-          Здравствене способности,

-          Теоретске спремности,

-          Физичке спремности.

  1. Инструкције за пролећни део такмичарске сезоне 2018/2019.

Руководство семинара:

1.  Ивица Стојановић,   председник ССОС ФСНО

2.  Миодраг Здравковић, председник Техничке комисије ССОС ФСНО

3.   Боги Митић

4.  Далибор Стаменковић,секретар семинара

 Комисија за здравствену проверу и проверу телесне тежине судија:

1.      Др Марко Јовановић – председник

2.      Велизар Петровић-члан

Комисија за проверу теоретске спремности судија и делегата:

1.      Горан Динчић – председник

2.      Јован Миленковић-члан

3.      Зоран Ђокић-члан

Комисија за проверу физичке спремности судија и делегата:

1.      Марко Митровић-председник

2.      Владимир Франета-члан

3.      Срђан Лазаревић-члан

4.      ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ

Судије су обавезне да обаве лекарски преглед: Ергометрија, ЕКГ у миру и после напора и испуњен образац понети са собом и предати Здравственој комисији на дан семинара. Провера здравствене способности судија и делегата обавиће се на дан почетка семинара са интернистичко-кардиолошким прегледом.

5.      ПРОВЕРА ФИЗИЧКЕ СПРЕМНОСТИ

Судије су обавезне да за трчање обезбеде белу мајицу и црни шорц,коме је хладно може и тренерке.

Понети са собом пиштаљку, картоне и заставицу за суђење.

Техничка комисија ССОС ФСНО утврдила је следеће норме за полагање физичке спреме судија:

Тест 1: Спринт  5 понављања: 30 метара за макс. 5 сек.; пауза 60 сек. (ходајући враћајући се на старт),

Тест 2:  трчање 75 метара за 15 секунди, наставак кретања ходање 25 метра за 22 секунде, поновни старт (40 понављања)

6.      ПРОВЕРА ТЕОРЕТСКЕ СПРЕМНОСТИ СУДИЈА И ДЕЛЕГАТА

Теоретска спремност се проверава попуњавањем теста од 20 питања. (Књига ПФИ 2017/18, Измене и допуне истих и из Пропозиција Окружне лига за такмичарску 2017/2018.)

Обавезна чланарина за учешће на семинару  је 2.000 дин. за судије и делегате.

Уплату извршити на жиро-рачун ФСНО Алексинац, број 160–19409–49, са назнаком „чланарина за семинар фебруар 2019“, позив на број 130817 и доказ о уплати дати приликом доласка и пријављивања на семинар.

За све информације у вези са семинаром, можете се обратити председницима ССОС у матичним фудбалским савезима (Алексинац-Динчић Горан; Мерошина-Владица Миладиновић;

Дољевац-Марко Митровић и Далибор Стаменковић).

      У прилогу вам достављамо сатницу семинара, ЛИЧНИ КАРТОН СУДИЈЕ (ДЕЛЕГАТА) који требате одштампати и попуњен предајете секретару семинара и образац за лекарски преглед који требате одштампати и попуњен од стране доктора предати Здравственој комисији на дан семинара.

      Са жељом да се успешно припремите за реализацију семинара и успешно положите физичке норме и теоретску проверу, уз максималну здравствену способност, спортски Вас поздрављамо.


Председник ССОС ФСНО,                            pecat FSNO original                    Председник Техничке комисије ССОС ФСНО,

Ивица Стојановић с.р.                                                                      Миодраг Здравковић с.р.


ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА:

1.    СПРЕМИТИ СПИСАК КОЈЕ ВАМ УТАКМИЦЕ НИСУ ПЛАЋЕНЕ

(пример: судија (или делегат)  Марко Илић, ФК“Младост“-ФК“Морава“, 20.10.2018. укупан износ 12,500).Уплатити старе таксе-ко није,као и из текућег првенства(исплаћена су 10 кола).

2.     ПРЕДСЕДНИЦИ ССОС ОПШТИНСКИХ САВЕЗА СУ У ОБАВЕЗИ ДА ПРАВОВРЕМЕНО ПИСАНИМ ПУТЕМ ОБАВЕСТЕ СУДИЈЕ   И ДЕЛЕГАТЕ О ТЕРМИНУ ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА И ОБАВЕЗАМА  КОЈЕ ИМАЈУ И ИЗВРШЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ПРОВЕРУ.

3.     УМНОЖИТИ ПОТРЕБАН БРОЈ ОБРАЗАЦА ЗА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД  И ЛИЧНИ КАРТОН И ДОСТАВИТИ УЧЕСНИЦИМА СЕМИНАРА РАДИ БЛАГОВРЕМЕНОГ ПРЕГЛЕДА И ПОПУЊАВАЊА.

БЕЗ ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА И УПЛАЋЕНЕ ЧЛАНАРИНЕ  ЗА СЕМИНАР, НЕЋЕ БИТИ ДОЗВОЉЕНО УЧЕШЋЕ СУДИЈА И ДЕЛЕГАТА НА СЕМИНАРУ.

ПЛАН И ПРОГРАМ  СЕМИНАРА  24.02.2019.–„СРПСКА КАФАНА“ и ФК „РУДАР-АЛПОС“ Алексинац

                                

                                    СУДИЈЕ:

До 08,00   Пријављивање судија и делегата и лекарски прегледи СУДИЈА

08,15         Отварање семинара

08,30-11,00    Провера физичких норми за судије, стадион „Рудар-Алпос“ Ал.Рудник

11,00-11,30    Практичан рад на терену (Правило 11-офсајд, Правило 12-прекршаји и 

                          неспортско понашање...)  Присуствују и делегати

11,45-12,30    УЕФА развојни програм (ДВД материјал), (судије и делегати,)

12,35-12,55    Ревизија Правила игре (судије и делегати)

13,00-13,45    Теоретска провера судија, тестирање                                                                 

13,50-14,00    Анализа комесара за суђење о вршењу дужности судија и инструкције

                          за наредну полусезону

14,00 -14,45  Судије и делегати,  прорада питања са тестирања

14,45-15,00   Саопштавање резултата и завршна реч руководства семинара

                         П.С. КОМПЛЕТНА САТНИЦА ЋЕ БИТИ ПРИЛАГОЂЕНА    ВРЕМЕНСКИМ УСЛОВИМА НА ДАН СЕМИНАРА.

15,00                 РУЧАК

         

                           ДЕЛЕГАТИ:

До 08,00   Пријављивање делегата лекарски прегледи

08,15          Отварање семинара

09,15-09,25   Упознавање са Пропозицијама за такмичарску 2018/19.годину

09,30-10,15  Теоретска провера делегата, тестирање

10,20-10,50   Анализа Комесара за такмичење и секретара ФСНО о  грешкама делегата у   

                        примени   Пропозиција  и    приликом оцењивања судија. Инструкције у

                        вези  попуњавања записника и извештаја делегата.

11,00-11,30  Присуствовање проради тема „Практичан рад на терену“ (Правило 11- офсајд,  Правило 12-прекршаји и несп.понашање...)

11,45-12,30    УЕФА развојни програм (ДВД материјал), (судије и делегати,)

12,35-12,55    Ревизија Правила игре (судије и делегати)

12,55-14,00    Пауза

14,00 -14,45  Судије и делегати,  прорада питања са тестирања

14,45-15,00   Саопштавање резултата и завршна реч руководства семинара

15,00                 РУЧАК


Danas je teško shvatiti da je vojni list "Narodna armija" imao redakciju koja se po broju novinara ravnala s najvećim dnevnim listovima ili Tanjugom
 7. јули бб (спортски центар "ТАШ"), 18220 Алексинац
+381/018-803051       office@fsno.org.rs