fsomerosinaФСО Мерошина покрива територију општине Мерошина и организује такмичење Општинске лиге која броји 10 клубова, као и лигу млађих категорија у коју су укључени клубови који наступају у Нишавском округу и Општинској лиги. Савез ради у просторији СО-Мерошина непосредно где је смештен и Спортски савез општине Мерошина. Годинама није било средстава за веће улагање у опремање Савеза, тако да се неможемо похвалити са условима који би омогућили бољи рад. И поред отежаних услова успевама да организује тамичење на територији општине.

Захваљујући ентузијастима, дугогодишњим спортским радницима и у отежаним условима успева да окупи младе, који су активно уључени у такмичење лиге Нишавског округа, Општинске лиге и лиге млађих категорија. У сарадњи са СО Мерошином /Спортским савезом/, успева да део финансиских средстава обезбеди за све клубове који су активно узели учешће у такмичењу. Ове године планира да укључи и остале месне заједнице да активирају и региструју клубове уз обећање да ће им помоћи да изграде сопствене терене, јер је то један од основних проблема спортских колектива на територији општине. Поједини клубови нису узели учешће у такмичењу, због слабе унутршње организације и све мањег интереса за фудбал.

Клубови ФСО Мерошина

Избор писма
 7. јули бб (спортски центар "ТАШ"), 18220 Алексинац
+381/018-803051       office@fsno.org.rs