Назив клуба: ФК Арбанасце (Арбанасце)
Година оснивања: 2015
Aдреса:
Телефон:
Е-маил:

O клубу
Раније постојао у овом селу ФК Омладинац а прошле године је реактивиран кроз ФК Арбанасце.