Назив клуба: ФК Гркиња (Гркиња)
Година оснивања: 1982
Aдреса:
Телефон:
Е-маил: